Undgå LED-flimmer

LED flimmer fremhæves i stigende grad som en af de helt store udfordringer ved moderne belysning. Undersøgelser har vist at uhensigtsmæssig flimmer resulterer i hovedpine, migræne og øjenbesvær og i yderste konsekvens kan det udløse refleksepilepsi. Derfor er det vigtigt, at man er sikker på at kvaliteten af ens LED belysning er i orden, da det ellers kan få store konsekvenser for brugerne i en bygning. Problemer her er dog, at man ikke ud fra databladet kan se, hvor meget en given LED lyskilde eller armatur rent faktisk flimrer. Det er derfor vigtigt, at man som indkøber af LED belysning har sin basisviden i orden, så man undgår at træffe de forkerte valg.

LED flimmer er især et resultat af dårlig kvalitet
Flimmer er ikke et nyt begreb, det har altid fundet sted. Men den store forskel på traditionelle lyskilder og LED er, at traditionelle lyskilder fortsætter med at producere lys selvom strømmen slukkes, hvorimod når strømmen i en LED lyskilde når nul, så går lysudbyttet også i nul. I en glødetrådspære er varmen eksempelvis stadig stor, selvom reduktionen i intensiteten ikke er synlig.

Grunden til at strømmen i en lyskilde går i nul skyldes at lys pulserer vekselstrøm, der har 50 Hz (hertz) her i Europa, tænder og slukker 100 gange pr. sekund.

En LED lyskilde forsynes af en driver, som transformerer højvolt vekselstrøm til lavvolt jævnstrøm. Driveren og samspillet med lyskilden er derfor den primære årsag til, at man oplever flimmer. Der er meget stor forskel på kvaliteten af drivere og især i hvor høj grad driveren kan transformere en vekslende strøm til en stabil jævn strøm. Det er kondensatoren i driveren, som er det helt store problem. Er kvaliteten for dårlig vil det betyde, at strømoutputtet til lyskilden vil variere, og dermed vil man også opleve at lyset flimrer, da LED er meget følsomt i forhold til udsving. Der hvor vi oftest oplever problemer med kondensatoren er i små lyskilder, hvor driveren er indbygget i selve lyskilden. Her er producenten nemlig ofte nødt til at gå på kompromis med kondensatorens kvalitet pga. pladsmangel.

Et andet stort problem med LED lys og drivere er, at mange lyskilder ikke er bygget til at kunne dæmpes. For at reducere prisen spares ofte på de elektroniske komponenter og derfor kan lyskilden ikke dæmpes uden, at man vil opleve flimmer. I det hele taget er det en kompleks opgave, at kunne dæmpe LED belysning, og man skal derfor være sikker på, at man har en lysdæmper der er kompatibel med lyskilden for at undgå problemer med flimrende lys.

Lys der flimrer kan have alvorlige konsekvenser for brugerne i en bygning
Flimmer kan både være synligt eller usynligt afhængigt af frekvensen. De helbredsmæssige problemer er mest udtalte for flimmer, der er synlig, men usynlig flimmer kan også skabe problemer.

De typiske helbredsmæssige problemer med flimmer er hovedpine, migræne og trætte øjne. De forekommer oftest efter adskillige minutters ophold i et rum med flimrende lys, hvorimod 1 ud af 4000 personer, der lider af refleksepilepsi, i løbet af meget kort tid vil få anfald som følge af flimrende lys (Wilkins et al. 2012).

Et andet problem med flimmer er udfordringen med at objekter ser ud til at bevæge sig med en anden hastighed end de rent faktisk gør. Dette er især en udfordring i sportshaller, hvor det kan skabe store problemer i forhold til f.eks. at skulle ramme en fjerbold.

Sådan konstaterer du om lys flimrer
Der findes ingen officiel industri standard. Men en velkendt metode er RP-16-10 standarden, hvor flimmer måles i procent ud fra følgende formel:

Procent flimmer = 100% * (maksimum værdi – minimum værdi)/(maksimum værdi + minimum værdi)

Synlig flimmer er dog i høj grad påvirket af forhold som vores alder og syn, vores position i forhold til lyset samt lysforholdene i et lokale. Derfor har det også været en stor udfordring i branchen at finde en standard for, hvordan man skal måle om en lyskilde flimrer eller ej.

Et af de øvrige problemer med den nuværende metode for at måle flimmer er, at den ikke tager højde for frekvensen, men i princippet kun egner sig til lyskilder med samme frekvens. Metoden er derfor kun en retningslinje og ikke et endegyldigt svar på, om der er problemer med flimmer eller ej. Jo højere frekvensen er, jo mindre vil problemet med flimmer være, da det i højere grad vil være usynligt.

De fleste af de lyskilder vi bruger har en frekvens på ca. 100 hz. I dette tilfælde tillades en procent flimmer på 20%. Der findes i dag adskille måleinstrumenter til måling af flimmer fra LED lyskilder. En nem og billig måde for ikke fagkyndige personer er brug af app’s, hvor man gratis kan måle flimmer værdien. F.eks. VISO System til Iphone.

Få mere viden om LED

Vidste du, at vi ombygger armaturer til LED?

Med vores patenterede løsning behøver du ikke at smide dine gamle lamper ud når du står overfor en energioptimering. Vi ombygger de lamper du allerede har hængende til den nyeste LED teknologi, med mulighed for styring så lyset altid passer til dit behov. Med fuld garanti og CE-mærkede produkter. Det er både godt for miljøet, og for din økonomi.

Kontakt os