Vores bidrag til en mere bæredygtig verden

Vi arbejder aktivt med en ansvarlig og bæredygtig tilgang i vores forretning, og vi har implementeret 4 af FN’s Verdensmål i vores daglige drift. Du kan læse mere om vores udvalgte mål her:

Vores fokusmål

Nr. 3  Sundhed og trivsel

Vi arbejder for en verden hvor lys gør mennesker sundere, bl.a. gennem døgnrytmelys. Forskning viser, at man ved at opholde sig i den rette belysning, kan forbedre sit helbred og koncentration markant. Vi kan ombygge eksisterende armaturer til døgnrytmelys, og skabe bedre trivsel på bl.a. plejehjem, skoler og arbejdspladser hvor man opholder sig indendørs mange timer hver dag.

Nr. 5  Ligestilling mellem kønnene

Vi fokuserer på, at sammensætte vores virksomhed og vores bestyrelse af medarbejdere der bidrager med en mangfoldig tilgang til virksomheden. Vi lægger vægt på, at vores virksomhed er repræsenteret af medarbejdere af forskellig køn og baggrund, og vi gør plads til kvinder på ledelses-og bestyrelsesposter.

Nr. 7  Bæredygtig energi 

LED belysning er langt mere energieffektivt end traditionel belysning. Med vores patenterede teknologi kan vi genanvende traditionelle lysarmaturer og ombygge dem til moderne LED. Det giver et bedre lys, vi sparer på ressourcerne og mindsker dermed CO2-udledningen.

Nr. 12  Ansvarligt forbrug og produktion 

Vores lamper er designet ud fra cirkulære principper, og vi anvender kun de mest bæredygtige materialer. Vi genanvender så meget af armaturernes eksisterende materialer som muligt, og vi har indgået et samarbejde med en dansk leverandør af plast fra genbrugte fiskenet. Vores design sikrer, at armaturerne kan skilles ad, og at alle dele kan genanvendes. Det medfører mindre ressourceforbrug og i sidste ende mindsker det CO2-udledningen.

August er et lysende eksempel på bæredygtig produktion

Vores nyeste lampe er også vores hidtil mest bæredygtige. Selve armaturet er et genbrugt armatur, som vi har ombygget til LED. Derudover består lampen af en diffuser, der fastholdes af en ring af genbrugt fiskenet.

Læs mere om August

An Architecture Guide to the UN17 Sustainability Development Goals

Vi bidrager med vores nyeste løsning ‘Fischer Family August’ i den helt nye udgivelse An Architecture Guide to the UN17 Sustainability Development Goals.

‘August’ præsenteres under verdensmål nr. 14 ‘Life below Water’.

Arkitekturguiden til verdensmålene blev udgivet i forbindelse med COP24, og præsenterer kort, hvordan de enkelte mål interagerer med det byggede miljø og giver eksempler på realiserede projekter,der illustrerer arkitekturens bidrag.

Læs hele guiden her

Bestyrelse

Sarah Emilie Müllertz

Sarah er arkitekt og grundlægger af smykkefirmaet KINRADEN. Hun har tidligere været partner hos Henning Larsen Architects. Sarah vil hjælpe Fischer Lighting med at se produkterne og markedet i et nyt perspektiv og med et fokus på arkitektur og design.


Gitte Haar

Gitte er ansvarlig partner i Center for Cirkulær Økonomi, hvor hun rådgiver virksomheder og holder foredrag om fremtidens grønne økonomi. I bestyrelsen vil Gitte arbejde med at udnytte det store markedspotentiale, Fischer Lighting har på området for retrofit teknologi.


Karolina Osipowska

Karolina er direktør i innovations-laboratoriet CORO, der bl.a. udtænker nye forretningsmodeller i samarbejde med virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige organisationer. I bestyrelsen bidrager Karolina med sin brede erfaring med innovation og økonomisk udvikling.


Peer Leth

Peer er adm. direktør i virksomheden Troldtekt, der leverer intelligente akustikløsninger med fokus på et bæredygtigt indeklima. Han har mange års erfaring i at arbejde med bæredygtighed i byggeriet. Peer skal bidrage til bestyrelsesarbejdet med sine erfaringer i at skalere virksomheder, og sin viden om hvordan man bedst bringer danske produkter ud på eksportmarkedet.


Ledelse

Lars Elmvang

Partner, Strategy & Business Development

+45 78 79 72 78
info@fischer-lighting.com

Stig Elmvang

Managing Director

+45 78 79 72 78
info@fischer-lighting.com

Ninna Toft Hansen

COO

+45 20 60 19 67
nto@fischer-lighting.com

Claus Homann

Sales & Marketing Director

+45 21 31 00 71
cho@fischer-lighting.com

Læs mere

Arkitektoniske kvaliteter bevaret i fredet badeanstalt

I en fredet badeanstalt valgte man at opgradere de eksisterende armaturer og fik energioptimeret og fremtidssikret belysning med respekt for stedets arkitektoniske kvaliteter.

Se hele casen

Øget trivsel med automatisk lysstyring

På et plejehjem har vi opgraderet de eksisterende armaturer med LED og intelligent styring, der tilpasser lysniveauet efter mængden af naturligt dagslys. Det har givet markant bedre trivsel for både beboere og personale.

Se hele casen

Bæredygtighed er vejen frem

Vi arbejder konstant på endnu flere og bedre løsninger på belysningsområdet. Vi arbejder efter cirkulære principper og går op i at passe på miljøet undervejs.

Læs mere