Vores bidrag til en mere bæredygtig verden

Vi arbejder med en ansvarlig og bæredygtig tilgang til vores forretning, og vi har implementeret 3 af FN’s Verdensmål i vores daglige drift. Du kan læse mere om vores udvalgte mål her.

3. Øget sundhed og trivsel gennem den rette belysning

Lys er et af de parametre der har allerstørst indflydelse på vores daglige trivsel. Når vi opholder os i den rette mængde af lys, så producerer vores hjerne en række hormoner, der skaber balance i mellem søvn, appetit, velbehag mv. Vi implementerer døgnrytmelys i vores løsninger, og bidrager til øget trivsel på bl.a. flere plejehjem.

7. LED armaturer bruger langt mindre energi

LED belysning er langt mere energieffektivt end traditionel belysning. Med vores patenterede teknologi kan vi ombygge gamle lamper med traditionelle lyskilder til moderne LED. Det giver et bedre lys, vi sparer på ressourcerne og mindsker dermed CO2-udledningen.

12. Ansvarlig produktion med fokus på genanvendelighed

Vores lamper er designet ud fra cirkulære principper. Det betyder, at vi genanvender så meget af armaturet som muligt, og når vi skaber nye design, kan alle dele skilles ad og genbruges igen uden spild. Det medfører mindre ressourceforbrug og i sidste ende mindsker det CO2-udledningen.

An Architecture Guide to the UN17 Sustainability Development Goals

Vi bidrager med vores nyeste løsning ‘Fischer Family August’ i den helt nye udgivelse An Architecture Guide to the UN17 Sustainability Development Goals.

‘August’ præsenteres under verdensmål nr. 14 ‘Life below Water’.

Arkitekturguiden til verdensmålene blev udgivet i forbindelse med COP24, og præsenterer kort, hvordan de enkelte mål interagerer med det byggede miljø og giver eksempler på realiserede projekter,der illustrerer arkitekturens bidrag.

Læs hele guiden her

Ledelse

Stig Elmvang

Adm. Direktør

+45 78 79 72 78
info@fischer-lighting.com

Lars Elmvang

Partner, Strategisk direktør

+45 78 79 72 78
info@fischer-lighting.com

Heine Th. Larsen

Driftsdirektør/COO

+45 41 70 51 90
hla@fischer-lighting.com

Læs mere

Arkitektoniske kvaliteter bevaret i fredet badeanstalt

I en fredet badeanstalt valgte man at opgradere de eksisterende armaturer og fik energioptimeret og fremtidssikret belysning med respekt for stedets arkitektoniske kvaliteter.

Se hele casen

Øget trivsel med automatisk lysstyring

På et plejehjem har vi opgraderet de eksisterende armaturer med LED og intelligent styring, der tilpasser lysniveauet efter mængden af naturligt dagslys. Det har givet markant bedre trivsel for både beboere og personale.

Se hele casen

Bæredygtighed er vejen frem

Vi arbejder konstant på endnu flere og bedre løsninger på belysningsområdet. Vi arbejder efter cirkulære principper og går op i at passe på miljøet undervejs.

Læs mere