Der kan være mange farer forbundet med ombygning - men hos Fischer Lighting får du fuld garanti

FABA, Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Belysningsarmaturer, har direkte slået alarm over for en række af de LED retrofit-løsninger, hvor det er nødvendigt at ombygge armaturerne: http://www.elfokus.dk/faba-slaar-alarm-over-led-retro-fit

Det FABA slår alarm for, er LED Rør hvor man bypasser den eksisterende spole. Her er det især produktansvar samt EMC støj, som kan være udfordringerne ved ombygninger.

Når man fjerner forkoblingen på et armatur, er producenten af det originale belysningsarmatur som udgangspunkt ikke længere ansvarlig for produktets sikkerhed. Dette påhviler nu i stedet installatøren og/eller leverandøren af LED røret og kan overgå til bygningsejeren. Rent forsikringsmæssigt kan man derfor som bygningsejer komme til at stå i en meget uheldig situation, såfremt der opstår brand efter en kortslutning, da ansvaret kan være svært at placere.

Fischer Lighting giver fuld garanti på alle vores produkter og ombygninger 

Det, der adskiller vores løsninger fra den risikogruppe der er nævnt ovenover er, at vi fjerner alt gammel elektronik, fatninger og ledninger fra armaturet. Vi beholder derfor kun selve ‘skallen’ og bruger den til at indbygge vores LED ReThinKit TM enhed i. Vores enhed er gennemtestet og CE mærket og kan indbygges i armaturkasser uden problemer med producentansvar og lignende. Der er desuden udarbejdet EU-overensstemmelseserklæring for vores løsninger. Problemstillingen har været fremlagt for Sikkerhedsstyrelsen, som har udtalt at den tilbageværende bygningsdel ikke skal medtages i CE mærkningen, og vi derfor kan CE mærke vores indsats og derved overholde lovgivningen.

Fischer Lighting arbejder desuden med en metode, hvor vi overdimensionerer vores løsninger for at sikre en så lav varmeudvikling som muligt. Det giver også armaturerne en længere levetid. Netop betydningen af denne overdimensionering for levetiden er netop et af de punkter, som DELTA og DTU skal undersøge i et nyt forskningsprojekt i samarbejde med Fischer Lighting, Henning Larsen Architects og Sustain Solutions. Her vil man teste kvalitetsforskelle og miljøperspektiver mellem nye LED armaturer og LED opgraderinger af eksisterende armaturer.

Få mere viden om LED

Vidste du, at vi ombygger armaturer til LED?

Med vores patenterede løsning behøver du ikke at smide dine gamle lamper ud når du står overfor en energioptimering. Vi ombygger de lamper du allerede har hængende til den nyeste LED teknologi, med mulighed for styring så lyset altid passer til dit behov. Med fuld garanti og CE-mærkede produkter. Det er både godt for miljøet, og for din økonomi.

Kontakt os