Lysstyring

Lysstyring er evnen til at kunne regulere lyset i et givent rum. Der findes flere forskellige typer af lysstyring, lige fra de meget simple løsninger der automatisk tænder og slukker lyset ved registrering af bevægelser, til avancerede løsninger, der kan dæmpe lyset, skifte farve, kun tænde i specifikke områder mv.

 

Tænd/sluk funktion: Den mest simple form for lysstyring er en bevægelsesmelder, som registrerer bevægelser i lokalet og som enten tænder lyset når der registreres bevægelser eller slukker, når der ikke har været registreret noget i et bestemt tidsinterval. Bevægelsesmeldere har oftest til formål at fjerne spildet som følge af vores adfærd. Vi glemmer ofte at slukke lyset og derfor er det en god idé, at have en automatisk løsning til at gøre dette for os. Bevægelsesmeldere kan også i stedet baseres på akustik, hvilket oftest er en god løsning til trappeopgange og andre steder, hvor man ellers vil skulle have mange bevægelsesmeldere for at kunne dække hele området

Dagslysstyring I tillæg til bevægelsesmeldere, så giver intelligent lysstyring også mulighed for at lyset regulerer sig selv i forhold til niveauet af dagslys. På dage med meget sollys er der et markant mindre behov for kunstigt lys. Derfor kan den intelligente installation indstilles til selv at regulere lyset efter, hvor meget lys, der er brug for i det enkelte rum. Hvis solen skinner meget, så vil det kunstige lys automatisk dæmpes, og kommer der en sky for solen, så skruer det automatisk op for niveauet.

Bevægelsesmelder og dæmp: Dette er en lidt mere avanceret løsning der også kan dæmpe lyset, så lyset i stedet for at slukke helt, dæmpes til et lavere niveau. Derudover kan der automatisk skrues højere op, når der er personer til stede i lokalet. På den måde undgår man at blive omringet af total mørke, hvilket kan have en stor psykologisk effekt på mange mennesker. Det får nemlig ofte mange personer til at føle sig utrygge, hvis de sidder i et større lokale, og der bliver mørkt hele vejen rundt om dem.

Øvrige: Der findes utallige andre muligheder med lysstyring, som i høj grad kan tilpasses den enkelte kundes behov. F.eks. giver DALI og DMX styring mulighed for at man kan styre farvetemperatur samt dæmp og sluk af nogle områder og ikke andre. Styringen kan også kobles til andre systemer, som f.eks. alarmsystemet, sådan at alt lyset altid slukker, når alarmen aktiveres. Lysstyring giver også mulighed for døgnrytmelys eller integration med AV- udstyr, som projektor, mikrofoner, solafskærmning osv.

Lysstyring giver energibesparelser på op til 70%

Den rigtige lysstyring kan både skabe energibesparelser, større fleksibilitet samt bedre komfort for brugerne i en bygning. Mange producenter lover store besparelser ved installation af bevægelsesmelder og dagslysstyring, men der er markant stor forskel på besparelsesmulighederne afhængigt af typen af bygning samt adfærden i bygningen. Et studie af 60 forskellige bygninger viste at energibesparelsen lå på mellem 5% og 90% (VonNeida et al. [2000]).

Dette understreger kompleksiteten i beregningen af besparelsen ved implementering af lysstyring. I forhold til udskiftning af lyskilder til LED, så er der væsentligt flere faktorer at skulle tage stilling til for at kunne udregne besparelsen. Det medfører derfor også stor risici i forhold til beregningen af tilbagebetalingstider og kan få et på papiret godt projekt til at blive en dårlig investering og omvendt.

Kontakt os