Genbrug betaler sig

I et konkret eksempel fra Henning Larsen Architects kontor blev der opnået en ekstra CO2 besparelse på 42% ved at genbruge de armaturer man havde og udstyre dem med den nyeste LED teknologi. Alternativet havde været at købe et helt nyt LED armatur og smide det gamle ud. Genbrug af belysningsarmaturer kan derfor reducere vores CO2 forbrug markant. Desværre er det dog en udbredt myte, at mange tror, at det er dyrere at genbruge end at købe nyt.

Undersøgelse dokumenterer besparelsen 

Fischer Lighting indledte et samarbejde med DTU for at få undersøgt påvirkningen ved lysudskiftninger gennem hele levetiden fra råmaterialerne hives op af jorden til armaturet kasseres, også kaldet en Life Cycle Analysis (LCA).

Ved at genbruge belysningsarmaturer reducerer man mængden af nye ressourcer der behøves, da man kan nøjes med at udskifte den forældede elektronik.

I forbindelse med analysen blev der foretaget en undersøgelse af typen og af mængden af materialer der skal bruges i et nyt LED armatur i forhold til en løsninger der genbruger det eksisterende lysrørsarmatur. Som det fremgår af nedenstående tabel, skal der blandt andet bruges 780% mindre aluminium ved at genbruge det eksisterende armatur i forhold til at købe et nyt. Der er derfor en signifikant CO2 besparelse ved at genbruge lysarmaturer.

Materialer til brug for henholdvis opgradering af eksisterende lysrørsarmatur eller opsætning af nyt lignende kvalitets LED armatur. Undersøgelsen tager udgangspunkt i T5 lysrørsarmatur fra Henning Larsens kontor i København.

Hvor meget kan du spare på at genbruge?

I mange tilfælde er det oftest billigere at genbruge lysarmaturer i stedet for at købe nyt. Det skyldes i høj grad at mængden af materialer der skal bruges til en opgradering er markant mindre end ved et nyt LED armatur. Elektronikken der anvendes er den samme i begge tilfælde og vil derfor ikke vil adskille sig fra elektronikken i et nyt kvalitetsarmatur. Derfor vil der heller ikke være kvalitetsforskelle på lyset.

Hvis man skal se på besparelsen i øvrigt er man nødt til at se på omkostningerne i hele armaturets levetid:

  1. Direkte omkostninger (installation)
  2. Drift
  3. Opgradering

Direkte omkostninger

Installationsomkostningerne består dels af arbejdsløn og materialeomkostninger. Her vil materialeomkostningerne typisk være lavere end tilsvarende kvalitetsløsninger, pga. der skal bruges færre ressourcer.

Installationsomkostningerne kan derimod enten være lavere eller højere afhængig af det enkelte armatur og lokalets udseende. Såfremt at armaturet er indbygget i loftet eller nedhængt i lofter, hvor eksisterende ophæng ikke kan genbruges, så vil installationsomkostningerne ofte være markant lavere ved at vælge en genbrugsløsning, hvor de eksisterende lofter og ophæng kan genbruges. Herved slipper man nemlig for de ekstra omkostninger til reparation, nye loftsplader, maling osv.

Driftsomkostninger

Driftsomkostningernes størrelse afgøres af effektiviteten målt i lumen per watt. Denne er afhængig af kvaliteten af LED dioderne samt den afskærmning der anvendes. Der er her en stor sammenhæng mellem kvalitet og pris, og derfor vil discount løsninger oftest have en lavere lumen per watt, hvilket afspejler sig markant i driftsøkonomien, da det resultere i et højere watt forbrug for at give den samme mængde lys. Over en længere årrække, så resultere dette i markant højere driftsomkostninger.

Opgradering

Når ny og mere effektiv LED teknologi kommer på markedet inden for de kommende år eller når levetiden for elektronikken udløber er der stor forskel på, hvad omkostningerne vil være ved at opgradere til næste generation af LED.

Størstedelen af de nye LED armaturer der købes i dag til professionelt brug leveres, så der ikke er nogle af delene der kan genbruges. Det betyder, at når man skal opgradere til den næste generation af LED teknologi, så er du nødt til at smide hele armaturet ud og starte helt forfra. Med en løsning der er designet så alle dele kan adskilles (designed for disassembly) kan man nemt udskifte enten dioder eller driver. Derved kan man opgradere til næste generation af LED til en langt lavere pris, end hvad det vil koste at skulle købe og installere helt nye armaturer.

Samtidig gør det en stor forskel for miljøet, da man som tidligere vist skal bruge markant færre ressourcer.

Om analysen

DTU analysen er udført af Asger Alexander Wendt Karl under rådgivning af lektor Morten Birkved, DTU Management.

Pga. manglende data fra underleverandører samt det alternative nye LED armatur er energiforbruget under produktionen samt transport ikke medtaget i analysen.

 

Få mere viden om LED

Vidste du, at vi ombygger armaturer til LED?

Med vores patenterede løsning behøver du ikke at smide dine gamle lamper ud når du står overfor en energioptimering. Vi ombygger de lamper du allerede har hængende til den nyeste LED teknologi, med mulighed for styring så lyset altid passer til dit behov. Med fuld garanti og CE-mærkede produkter. Det er både godt for miljøet, og for din økonomi.

Kontakt os