KVALITET OG SIKKERHED

Vær opmærksom på kvaliteten af LED

Der er markante kvalitetsforskelle på LED. I værste fald betyder det at levetiden for din belysning måske ikke er så lang som forventet og der er øget risiko for elektrisk stød og brand.  Dette bevirker også at der hvert år tilbagekaldes flere lyskilder netop på grund af overophedning og risiko for brand. Det skyldes at nogle producenter undlader den elektriske isolering og valg af brandhæmmende materialer.

 

Det er utrolig vigtigt, at man ved, hvad man har med at gøre, når man ombygger et eksisterende armatur til LED.  EU har også tidligere advaret om omkring faren for elektrisk stød ved brug af LED rør og ombygninger af armaturer. Derfor gælder det om at finde en leverandør, du kan stole på, og som ved hvad man har med at gøre og som foretager grundige tests af produkterne inden de sendes på markedet.

 

Du finder link til EU’s advarsel her: http://www.sik.dk/Virksomhed/Produktsikkerhed-for-fagfolk/I-fokus-paa-produktsikkerhed/Ombygning-af-belysningsarmaturer-giver-risiko-for-livsfarligt-stoed

Sikkerhed og LED ombygninger

Der kan være mange farer forbundet med at ombygge LED armaturer. FABA, Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Belysningsarmaturer, har direkte slået alarm over for en række af de LED retrofit løsninger, hvor det er nødvendigt at ombygge armaturerne: http://www.elfokus.dk/faba-slaar-alarm-over-led-retro-fit

 

Man skal dog være opmærksom på, at det som FABA slår alarm for er LED Rør, hvor man bypasser den eksisterende spole. Her er det især produktansvar samt EMC støj, som kan være udfordringerne ved ombygninger. Der er dog taget højde for problemstillingerne i Fischer Lightings løsninger, og vi har selv advaret om de samme problemstillinger siden 2016: http://www.fischer-lighting.com/led-ror/

 

Når man fjerner forkoblingen på et armatur, er producenten af det originale belysningsarmatur som udgangspunkt ikke længere ansvarlig for produktets sikkerhed. Dette påhviler nu i stedet installatøren og/eller leverandøren af LED røret og kan overgå til bygningsejeren. Rent forsikringsmæssigt kan man derfor som bygningsejer komme til at stå i en meget uheldig situation, såfremt der sker kortslutning og der opstår brand i bygningen. For hvem bærer egentlig ansvaret, og er man overhovedet forsikret i forhold til at kunne dække skaden?

 

Det er dog på ingen måde relateret til det som Fischer Lighting tilbyder. Det der adskiller vores løsninger er, at vi fjerner alt gammel elektronik, fatninger og ledninger. Der er derfor ikke noget elektronik tilbage, når disse er fjernet. I stedet har man en bygningsdel som vi indsætter vores patenterede enhed i. Vores enhed er gennemtestet samt CE mærket og kan indbygges i armaturkasser uden problemer med producentansvar og lignende. Der er desuden udarbejdet en EU overensstemmelseserklæring for vores løsninger. Problemstillingen har tidligere været fremlagt Sikkerhedsstyrelsen,  som har forsikret os om, at den tilbageværende bygningsdel ikke skal medtages i CE mærkningen, og vi derfor kan CE mærke vores indsats og derved overholde lovgivningen. Læs Sikkerhedsstyrelsens dokumentation her.

 

Slutteligt er det værd at bemærke at Fischer Lighting overdimensionere sine løsninger i forhold til at sikre så lav varmeudvikling som mulig og længere levetid. Hvor meget dette betyder for levetiden er netop et af de punkter, som DELTA og DTU skal undersøge nærmere i et nyt forskningsprojekt i samarbejde med Fischer Lighting, Henning Larsen Architects og Sustain Solutions. Her vil man teste kvalitetsforskelle og miljøperspektiver mellem nye LED armaturer og LED opgraderinger af eksisterende armaturer. Læs mere om projektet her: http://inno-se.dk/projects/cirkulaerbelysning-dokumentation-ogtest-af-kvalitets-og-miljoeffekter/

Gennemtestede løsninger

Fischer Lighting har størst muligt fokus på at teste, at det vi leverer lever op til de højeste kvalitets- og sikkerhedskrav. Til at teste vores løsninger har vi indgået en aftale med DTU Fotonik Risø – DOLL GreenLab, hvor vi får foretaget uvildige kvalitetsmålinger. Ydermere tester vi også, at vores løsninger overholder alle krav i forhold til levetid, farvetemperatur, farvevariation (MacAdam), lumen mv.

CE mærkede løsninger

Fischer Lightings LED løsninger er CE mærkede og testet i henhold til de internationale standarder IESNA LM-80-08. Det betyder, at LED dioderne er testet i forhold til en anerkendt testmetode for test af lumenniveau og farvegengivelse. Løsningerne lever endvidere op til EMC direktivet EN 55011/22.

Kvalitetsleverandører

Fischer Lighting bruger kun komponenter og dele fra kvalitetsleverandører som f.eks. Philips.

3-5 års kvalitet

Fischer Lighting giver 3-5 års garanti på alle vores løsninger, og du har mulighed for at forlænge garantien yderligere. Det er din sikkerhed for, at du ikke skal bekymre dig om vedligeholdelsen af din belysning de næste mange år, og du får den bedste kvalitetsbelysning, der holder mange år ud i fremtiden.