ØRESUNDSHJEMMET

LED OMBYGNING AF EKSISTERENDE DOWNLIGHT- OG LYSRØRSARMATURER

BEDRE LYSNIVEAU MED AUTOMATISK STYRING GIVER ØGET TRIVSEL

Lysniveauet på danske plejehjem er oftest markant lavere end de anbefalinger, der findes på området. Det var også tilfældet på Øresundshjemmet, hvor lysniveuaet i nogle områder lå på 25 lux. Standarden EN 12 464-1 foreskriver et luxniveau på minimum 100 lux i gang- og fællesarealer og anbefalingen lyder på 300 lux.

For at få luxniveauet op på Øresundshjemmet i Fredensborg Kommune ombyggede Fischer Lighting de eksisterende downlight-og lysrørsarmaturer til LED og installerede automatisk lysstyring. Ombygningen af armaturerne gav udslag i markant bedre lysniveau og trivlsel.

Før vi fik opgraderet vores lamper til LED i gangene, oplevede vi at gå i dunkle områder, hvor det var svært at se, når der ikke kom dagslys/sollys ind. Kiggede man op blændede lyset. Det påvirkede os. Vi oplevede f.eks. en træthedsfornemmelse ved at opholde os i gangarealerne i for lang tid af gangen.

Marika Worm, Centerleder, Pleje- og aktivitetscenteret Øresundshjemmet - Fredensborg Kommune

Med den nye opgraderede belysning i de eksisterende armaturer, har vi fået ny intelligent styring, så lyset automatisk skruer ned og op, så vi har præcist det lysniveau, som vi har brug for.

John Heikendorf, Energiingeniør, Fredensborgs energiteam

Relaterede cases:

LØSNING

LED ombygning af 167 stk. armaturer på gangarealer og i køkken.

ENERGIBESPARELSE

73

%

CO2-BESPARELSE

6,6

TON

SAMLET BESPARELSE

644.002

DKK

TILBAGEBETALINGSTID

3,1

ÅR

ÅRLIGT AFKAST

27 

%